alba-neagra cu sacrificarea mieilor

 

 In perioada premergătoare Sărbătorilor de Paşte, ANSVSA acţionează pentru protejarea sănătăţii şi respectarea intereselor consumatorilor şi permite  sacrificarea mieilor în pieţe.

 Astfel, în perioada 07.04-19.04.2014, în toate pieţele agroalimentare şi în alte locuri special amenajate în care va fi valorificată carnea şi celelalte produse de origine animală, se va asigura necesarul de personal sanitar veterinar şi permanenţa acestuia, inclusiv în zilele de sâmbată şi duminică.
Condiţii pentru sacrificarea animalelor
Autoritatea a stabilit o serie de condiţii sanitar-veterinare ce trebuie respectate în procesul de sacrificare a animalelor. Iată care sunt acestea: 
- fermele/exploataţiile de unde vor fi livrate animalele pentru tăiere, precum şi operatorii din domeniul alimentar care desfăşoară activităţi de procesare, depozitare, transport/distribuţie şi comercializare a cărnii de miel şi a produselor derivate din aceasta deţin autorizare/înregistrare sanitară veterinară eliberată în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare; 
- animalele au o stare corespunzătoare de sănătate şi sunt admise pentru sacrificare în vederea consumului public numai animale identificate conform legislaţiei în vigoare, crescute în ferme, localităţi şi zone indemne de boli transmisibile;
- respectarea regulilor de bunăstare a animalelor în timpul transportului, abatorizării sau tăierii, conform prevederilor legale, iar formularele de mişcare să fie completate corespunzător;
- transportul mieilor pentru tăiere este efectuat numai în mijloace auto autorizate sanitar veterinar şi însoţit de certificate veterinare care să ateste sănătatea acestora, precum şi de documente privind informaţiile lanţului alimentar conform modelului stabilit de ANSVSA;
- sacrificarea mieilor se realizează în unităţi de abatorizare autorizate sanitar veterinar pentru schimburi intracomunitare pentru sacrificarea de ovine,  publicate pe site-ul ANSVSA.
 - în cazuri excepţionale, sacrificarea mieilor poate fi realizată şi în spaţii amenajate temporar, organizate în condiţiile legii în care să se asigure supravegherea sanitară veterinară şi în care sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţie.
- spaţiile amenajate temporar pentru sacrificarea mieilor sunt situate în zone în care nu au fost impuse restricţii din motive de sănătate a animalelor;
- activitatea de sacrificare a mieilor în spaţii amenajate temporar se realizează  numai în perioada 11.04-19.04.2014, între orele 06:00-17:00.
DSVSA judeţene şi a municipiului Bucureşti vor permite înfiinţarea spaţiilor amenajate temporar numai dacă:
- în anul precedent au mai fost infiinţate pe aceleaşi locaţii spaţii amenajate temporar iar pe întreaga perioadă de funcţionare nu au fost constatate abateri de la legislaţia sanitară veterinară în vigoare; 
- în aceste spaţii amenajate temporar sunt respectate condiţiile generale şi specifice de igienă, sănătate şi bunăstare a animalelor, gestionare a suproduselor de origine animală nedestinate consumului uman şi de eliminare a deşeurilor stabilite de legislaţia sanitară veterinară;
- există un număr suficient de medici veterinari oficiali instruiţi corespunzător cu privire la efectuarea examenului ante şi post-mortem, care să poată dispune măsuri asupra cărnii, în cazurile în care constată încălcări ale prevederilor legislaţiei în vigoare la nivelul spaţiilor amenajate temporar. (agroinfo.ro)