Alesii locali sunt obligati ``sa dea socoteala``

06.05.2020 18:19

 Instituția Prefectului – Județul Bihor a emis luni, 4 mai, conform dispozițiilor prefectului Dumitru Țiplea, o circulară privind obligativitatea, pentru aleșii locali, de a întocmi și prezenta public rapoartele de activitate anuale. Documentul a fost trimis în atenția consilierilor județeni, conducerii Consiliului Județean Bihor, consilierilor locali, precum și primarilor din județul Bihor, alături de un model generic de raport, spre a servi ca exemplu de bune practici. În documentul oficial se mai menționează că neprezentarea rapoartelor constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.

Prefectul Dumitru Țiplea a adus în vedere aleșilor locali din Bihor că, în conformitate cu prevederile Codului administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019, în vigoare din 05 iulie 2019, aceștia au următoarele obligații de informare:

1. Aleşii locali sunt obligaţi ca, în exercitarea mandatului, să organizeze periodic, cel puţin o dată pe trimestru, întâlniri cu cetăţenii, să acorde audienţe şi să prezinte în consiliul local, respectiv în consiliul judeţean o informare privind problemele ridicate la întâlnirea cu cetăţenii.

2. Fiecare consilier local, respectiv consilier judeţean, precum şi viceprimarii, respectiv vicepreşedinţii Consiliului Judeţean, sunt obligaţi să prezinte un raport anual de activitate, care este făcut public prin grija secretarului general al unităţii / subdiviziunii administrativ-teritoriale.

3. Fiecare primar prezintă anual, în faţa autorităţii deliberative, un raport privind starea economică, socială şi de mediu a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Fiecare preşedinte al consiliului judeţean prezintă anual în faţa autorităţii deliberative un raport privind modul de îndeplinire a atribuţiilor sale.

Prin documentul emis, Instituția Prefectului – Județul Bihor solicită aleșilor locali să întocmească și să prezinte rapoartelor reglementate de lege, secretarii generali urmând a aduce la cunoștința publicului rapoartele întocmite de consilierii județeni și locali, respectiv a înscrie pe ordinea de zi a ședințelor rapoartele întocmite de către președintele Consiliului Județean Bihor și primari.

Conform articolului 241 din Codul administrativ, neprezentarea rapoartelor constituie contravenție și se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei. Conform aceluiași articol, constatarea contravenţiilor, instituirea măsurilor de remediere, urmărirea îndeplinirii măsurilor de remediere şi aplicarea amenzilor se fac de către prefect, în calitatea sa de autoritate publică, reprezentant al Guvernului pe plan local.

Sursa: https://www.facebook.com/prefecturabihor