ANIF si irigatiile

04.09.2013 08:57

 Ministerul Agriculturii a făcut o serie de precizări în legătură cu informaţiile privind aprobarea constituirii dreptului de folosinţă gratuită a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare aparţinând domeniului public al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

 Potrivit MADR, amenajările de îmbunătăţiri funciare sunt compuse din: amenajări de irigaţii, amenajări de desecare-drenaj, amenajări de combatere a eroziunii solului şi construcţii de apărare împotriva inundaţiilor.
 „Până în acest an, când a fost modificată legislaţia, organizaţiile de îmbunătăţiri funciare primeau în proprietate, cu titlu gratuit, infrastructura de îmbunătăţiri funciare, fără nici o obligaţie ulterioară. Infrastructura de irigaţii preluată gratuit de la A.N.I.F., a fost devastată, amenajarile respective devenind nefuncţionale (din cele 1.019 staţii predate organizaţiilor astăzi sunt funcţionale doar 517). Conform vechii legislaţii nu se putea lua nici o măsură împotriva distrugerii sistemului naţional de irigat”, susţine MADR în precizarea trimisă presei.
 Potrivit sursei, în acest an a fost aprobată OUG nr. 79/2013 care prevede ca: infrastructura de IF, aparţinând domeniului privat al statului (numai amenajările de irigaţii) se transmite, la cerere, cu titlu de comodat, pe o perioada de 5 ani.  Modificările de legislaţie din acest an au în vedere realizarea investiţiilor în amenajările de irigaţii predate organizaţiilor. „Odată cu semnarea protocolului, organizaţia trebuie să constituie în favoarea A.N.I.F. o garanţie de 10% din valoarea patrimoniului preluat, garanţie care poate fi reţinută, dacă după 5 ani organizaţia nu-şi respectă angajamentul luat”, susţine Ministerul Agriculturii.

Situaţia este similară şi în cazul sectorului Desecare-Drenaj. Astfel, orice organizaţie de Desecare-Drenaj, constituită conform legii, poate solicita dreptul de folosinţă a infrastructurii de îmbunătăţiri funciare atâta timp cât aceasta se găseşte în domeniul public al statului. Această prevedere este prezentă atât în Codul Civil cât şi în HG 1.872/2005.
 „Infrastructura de Desecare-Drenaj nu se predă unei singure societăţi ci tuturor agricultorilor din amenajarea respectivă. Organizaţia de Desecare-Drenaj trebuie să constituie, în contul Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, o garanţie în cuantum de 10% din valoarea de inventar a infrastructurii transmise. Această prevedere nu a existat până în acest an, cînd legislaţia a fost modificată”, precizează MADR.  (agroinfo.ro)