APIA a inceput controalele pe teren

24.07.2013 15:51

 În această perioadă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) desfăşoară controlul la faţa locului în vederea verificării suprafețelor agricole declarate de fermieri în cererile unice de plată pentru anul 2013.

 Pentru a beneficia de plăţile directe pe suprafaţă, fermierii trebuie să respecte anumite condiţii de  eligibilitate stabilite de reglementările europene şi naţionale în domeniu.

 Solicitantul schemei de plată unică pe suprafaţă trebuie să exploateze cel puţin 1 ha de teren agricol, iar suprafaţa parcelei agricole să fie de cel puţin 0,3 ha. În cazul viilor, livezilor, culturilor de hamei, pepinierelor pomicole, pepinierelor viticole, arbuştilor fructiferi, suprafaţa minimă a parcelei este de cel puţin 0,1 ha (conform art.7 alin.1 lit..a din O.U.G. nr. 125/2006, cu modificările şi completările ulterioare). În cazul livezilor tradiţionale, suprafaţa minimă eligibilă a parcelelor pentru Pachetele 1şi 2 ale Măsurii 214 - Plăţi de Agro-Mediu - este de 0,3 ha (conf. PNDR 2007-2013).

Totodată, pe toată suprafaţa agricolă a exploataţiei potenţialul beneficiar trebuie să respecte cerinţele de eco-condiţionalitate, condiţii reglementate prin legislaţia naţională, şi anume: Bunele condiții agricole şi de mediu (GAEC), Cerinţele legale în materie de gestionare (SMR), Cerinţele minime (relevante pentru măsura de agro-mediu).

 Solicitanţii subvenţiei pe suprafaţă trebuie să respecte şi cerinţele specifice pachetelor de agro-mediu. Astfel, pentru măsura 214 este obligatorie ţinerea evidenţei agricole prin completarea Caietului de agro-mediu. Păstrarea acestui document pe toată perioada de desfăşurare a angajamentului conform legislaţiei in vigoare este condiţie de eligibilitate.

 În cazul în care solicitantul refuză sau restricţionează accesul în exploataţie a reprezentanţilor APIA, pentru efectuarea controlului la faţa locului, cererea prin care s-a solicitat sprijin pe suprafata devine neeligibilă.

Anul acesta, APIA a preluat peste un milion de cereri de plata, pentru aproape 9,884 milioane hectare de teren agricol.