au fost aprobate normele metodologice pentru Legea pajistilor

19.12.2013 10:01

 

 Guvernul Romaniei a aprobat, in sedinta de saptamana trecuta, Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea legii fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit acestui act normativ se reglementeaza:

 - autoritatea competenta in domeniu este Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin autoritatile cu atributii in domeniu aflate in subordinea sa;

- obligatia de a se include in cadrul documentatiei de concesiune/inchiriere a pajistilor, amenajamentele pastorale si conditii speciale de indeplinire a contractului;

- utilizator - crescator de animale persoana fizica avand animale inscrise in RNE/ crescator de animale orice tip de persoana juridica de drept public sau de drept privat, constituita conform prevederilor Codului civil, avand animale proprii sau ale membrilor inscrise in RNE, care desfasoara activitati agricole specifice categoriei de folosinta pajisti conform clasificarii statistice a activitatilor economice in Comunitatea Europeana pentru productia vegetala si animala;

- pretul prevazut in contractele de concesiune/inchiriere pe hectar se aproba, in conditiile legii, de catre consiliile locale, in functie de capacitatea de pasunat si de pretul mediu al masei verzi comunicat de consiliile judetene si consiliul general al municipiului Bucuresti

- pentru pastrarea compozitiei floristice prevazuta in amenajament, insamantarea/ suprainsamantarea pajistilor se face numai cu seminte de plante care cresc si se inmultesc in mod natural;

- modul de gestionare a pajistilor se stabileste prin amenajamente pastorale;

- proiectele de amenajamente pastorale se intocmesc de catre specialistii din cadrul primariilor, al directiilor judetene pentru agricultura si din cadrul camerelor agricole judetene aflate in subordinea consiliului judetean si al consiliului general al municipiului Bucuresti sau de catre specialistii din cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic si de vanatoare, dupa caz, pana la data de 1 noiembrie 2014, si se aproba de autoritatea competenta, dupa care acestea se transmit detinatorilor/administratorilor pajistilor, dupa caz;

- continutul amenajamentului pastoral;

- definirea constructiilor care deservesc activitati agricole si se pot amplasa pe pajisti;

- obiectivele de investitie pentru producerea energiei regenerabile sa se amplaseze astfel incat sa nu afecteze buna exploatare a pajistilor.

Sursa – agroromania.manager.ro