au fost votate sanctiunile pentru fermieri

02.06.2014 23:08

 

Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale a aprobat, prin Ordinul nr. 855 din 27.05.2014, sistemele de sanctiuni pentru masurile 211 “Sprijin pentru zona montana defavorizata”, 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” si 214 “Plati de agromediu” din PNDR 2007 – 2013, precum si pentru nerespectarea eco-conditionalitatii in cadrul masurilor 211, 212, 214 si schemelor de sprijin pe suprafata aferente cererilor de plata depuse incepand cu anul 2014.

 Sistemul de sanctiuni, aplicabil pentru cererile de plata aferente acestor masuri de sprijin depuse de fermieri pentru campania 2014, se stabileste tinandu-se cont de urmatoarele aspecte ale neconformitatilor constatate:

neglijenta – presupune aplicarea unei reduceri din suma totala calculata fara penalitati, chiar daca acestuia i-au fost stabilite/ nu i-au fost stabilite alte sanctiuni, in cazul in care nerespectarea s-a datorat actiunii neintentionate a fermierului;

intentia – presupune prevederea de catre fermier a rezultatului faptei sale in conditiile in care fie urmareste producerea lui prin intermediul faptei, fie, desi nu il urmareste, accepta posibilitatea producerii acestui rezultat;

repetitia – presupune nerespectarea aceleiasi norme, cerinte sau obligatii, in cazul in care aceasta se constata de mai multe ori in cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, in conditiile in care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare si a avut posibilitatea, dupa caz, sa ia masurile necesare pentru a remedia situatia;

amploarea (extinderea) – presupune cazul de nerespectare care este determinat luandu-se in calcul, in special, daca aceasta are un efect raspandit in afara fermei respective sau daca se limiteaza la ferma respectiva;

gravitatea – presupune cazul de nerespectare care depinde in special de importanta consecintelor acestuia, tinandu-se seama de obiectivele cerintei sau normei respective;

persistenta – presupune cazul de nerespectare care depinde in special de durata pe parcursul careia se manifesta efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capat acestor efecte prin mijloace rezonabile.

 

 Pentru masurile 211 “Sprijin pentru zona montana defavorizata” si 212 “Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana” calculul sumei de plata si al sanctiunilor de reducere si excludere se efectueaza tinand cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de masura si categorie de zona defavorizata, prin utilizarea cuantumului mediu la hectar, conform fiselor tehnice ale masurilor 211 si 212 din Programul National de Dezvoltare Rurala (PNDR) si ale legislatiei comunitare in vigoare.

 Exista 6 categorii de sanctiuni, care se aplica in urmatoarea ordine, prin calcularea din suma de plata ramasa dupa etapa anterioara de sanctionare:

-sanctiuni pentru supradeclararea suprafetelor;    

-sanctiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate;

-sanctiuni pentru depunerea cu intarziere a cererii de plata;

-sanctiuni pentru nedeclararea tuturor suprafetelor;    

-sanctiuni pentru nerespectarea ecoconditionalitatii;    

-sanctiuni multianuale.

 In cazul masurilor 211 si 212, ecoconditionalitatea cuprinde urmatoarele norme:

-cerintele legale in materia de gestionare privind mediul (SMR 1 – SMR 5), in domeniul „mediu”;

-cerintele legale in materia de gestionare privind identificarea si inregistrarea animalelor (SMR 6-8), sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor (SMR 9-12) si notificarea bolilor (SMR 13-15), in domeniul “sanatatea publica, sanatatea animalelor si a plantelor”;

-bunele conditii agricole si de mediu (GAEC-uri), in domeniul “bune conditii agricole si de mediu”.

 

 In cazul masurii 214, ecoconditionalitatea cuprinde urmatoarele norme:

-cerintele legale in materia de gestionare privind mediul (SMR 1 – SMR 5) si cerintele minime pentru utilizarea ingrasamintelor, in domeniul „mediu”;

-cerintele legale in materia de gestionare privind identificarea si inregistrarea animalelor (SMR 6-8), sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor (SMR 9-12) si notificarea bolilor (SMR 13-15) si cerintele minime pentru utilizarea produselor de protectie a plantelor, in domeniul „sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor”;

-bunele conditii agricole si de mediu (GAEC-uri), in domeniul “bune conditii agricole si de mediu”.

 

 In cadrul schemelor de sprijin pe suprafata (schema de plata unica pe suprafata – SAPS, – ajutoarelor nationale tranzitorii – ANT pentru culturile amplasate in teren arabil, in pentru fibra, canepa pentru fibra, hamei, tutun, sfecla de zahar, schema de plata separata pentru zahar, precum si schema de sprijin pentru orez din zone defavorizate, altele decat zona montana) eco-conditionalitatea cuprinde urmatoarele norme:

-cerintele legale in materia de gestionare (SMR 6 – SMR 8), in domeniul „sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor”;

-cerintele legale in materia de gestionare privind identificarea si inregistrarea animalelor (SMR 6-8), sanatatea publica, sanatatea animalelor si sanatatea plantelor (SMR 9-12) si notificarea bolilor (SMR 13-15), in domeniul “sanatatea publica, sanatatea animalelor si a plantelor”;

-bunele conditii agricole si de mediu (GAEC-uri), in domeniul “bune conditii agricole si de mediu”.

 

 In cazul in care cerintele privind ecoconditionalitatea nu sunt respectate oricand in cadrul unui an calendaristic stabilit si daca ne conformitatea respectiva este rezultatul unei actiuni ori a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de plata pentru schemele de sprijin pe suprafata in anul calendaristic vizat, suma totala a platilor efectuate sau care urmeaza sa fie efectuate trebuie sa fie redusa ori exclusa.

 In cazul neglijentei, sanctiunea aplicata nu trebuie sa depaseasca 5% din suma totala iar in cazul primei repetitii, sanctiunea nu trebuie sa depaseasca 15% din suma totala. In cazurile de nerespectare intentionata, reducerea procentului nu trebuie sa fie mai mica de 20% din plata si poate merge pana la excluderea totala din masura de sprijin pentru unul sau mai multi ani calendaristici.

 Valoarea sanctiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie sa depaseasca suma totala cuvenita fermierului in cadrul masurii.

 Toate aceste cazuri de neconformitate sunt aduse la cunostinta fermierilor in scris.

Fermierul nu va fi sanctionat in cazurile de forta majora si circumstante exceptionale, avand in continuare dreptul la ajutor pentru suprafata eligibila sau pentru animalele eligibile in momentul producerii cazului de forta majora sau a circumstantelor exceptionale, si anume:

-decesul fermierului;

-incapacitatea profesionala de lunga durata a fermierului;

-exproprierea unei parti importante a exploatatiei, daca aceasta nu a fost previzionata la data la care angajamentul a fost semnat;

-o catastrofa naturala de proportii care afecteaza grav suprafetele agricole ale exploatatiei. (agroinfo.ro)