cartea alba a agriculturii romanesti

Un grup de experţi, reuniţi într-un grup de lucru animat de Cameră Franceză de Comerţ, Industrie şi Agricultură din România (CCIFER) în parteneriat cu Ambasada Franţei la Bucureşti, propun autorităţilor române un set de măsuri de dinamizare a sectorului agricol şi agro-alimentar românesc.

 Rezultatul acestui demers va fi sintetizat într-o „Carte Albă a Agriculturii în România”, care va fi lansată pe data de 31 octombrie 2013, în prezenţa tuturor partenerilor implicaţi în dialog.

 Creată în 1996, Camera Franceză de Comerţ şi Industrie în România (CCIFER) regrupează în prezent 380 de societăţi aderente şi are ca principal obiectiv facilitarea contactelor între societăţile membre, precum şi între acestea şi alte societăţi pentru a le permite identificarea oportunităţilor de a lucra împreună. În acelaşi timp, CCIFER este un punct de sprijin pentru societăţile franceze care doresc să dezvolte noi pieţe în România.  (agroinfo.ro)