cereri la APIA, la sfarsit de an

 

 APIA anunta ca cererile pentru ajutoarele de minimis pentru conservarea raselor se pot depune pana la data de 20 decembrie. Statul aloca o suma de 3 milioane de lei, bani de la bugetul de stat pe 2014.

Cuantumul stabilit pentru fiecare specie de animale in parte este urmatorul:
- Bovine – 650 lei/cap;
- Cabaline – 650 lei/cap;
- Ovine/caprine – 100 lei/cap;
- Porcine – 325 lei/cap;
- Pasari – 6 le/cap;
- Viermi de matase – 10 lei/familie.

Vor putea beneficia de ajutorul de minimis, detinatorii de female reproducatoare de rasa pura, din rase locale in pericol de disparitie, care sunt inscrisi in lista aprobata de MADR si indeplinesc urmatoarele conditii:
- Au female din rasa pura inscrise in Registrul National al Exploatatiilor/Registrul Agricol, Registrul Genealogic si in programul de coservare al rasei;
- Detin cel putin 0.5 ha pentru fiecare UVM;
- Beneficiarii trebuie sa mentina efectivul pentru care primesc sprijin cel putin 2 ani;
- Beneficiarii trebuie sa fie membrii unei asociatii ce are ca obiectiv conservarea raselor, exceptie fac cazurile in care exista un singur crescator;
- Beneficiarul trebuie sa rescpecte programele de conservare intocmite de asociatiile profesionale.

Cererile pentru ajutorul de minimis se depun la centrele judetene APIA pana la data de 30 decembrie anul curent, insotite de urmatoarele documente:
a) copie de pe BI/CI solicitantului sau reprezentantului legal;
b) copie de pe certificatul de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului/certificat de inregistrare fiscala/certificat de producator, dupa caz;
c) document care atesta inscrierea femelelor reproducatoare de rasa pura in Registrul National al Exploatatiilor sau Registrul agricol, dupa caz;
d) document care atesta inscrierea femelelor reproducatoare de rasa pura in sectiunea principala a registrului genealogic al rasei;
e) document eliberat de ANARZ care atesta inscrierea femelelor reproducatoare de rasa pura in programul de conservare al rasei si, dupa caz, inscrierea beneficiarilor in asociatii profesionale care au ca obiectiv conservarea resurselor genetice animale;
f) angajament prin care se obliga sa mentina animalele minim 2 ani;
g) document cu datele bancare;
h) document eliberat de Directia pentru Agricultura judeteana din care sa rezulte daca a beneficiat de alte ajutoarele de minimis si valoarea acestora;
i) document care atesta ca detin femele reproducatoare rasa pura din una din rasele locale in pericol de abandon pentru care se acorda sprijinul.

MADR a emisi si o lista cu rasele inregistrate ca fiind in pericol de abandon si sunt urmatoarele:
- Taurine: Sura de stepa;
- Bubaline: Bivolul romanesc;
- Ovine: Tigaia ruginie, Ratca, Karakul de Botosani, Merinos de Palas, Merinos de Suseni, Merinos transilvanean, Merinos de Cluj, Rasa de carne Palas, Rasa de lapte Palas, Tigaie cu cap negru de Teleorman;
- Caprine: Alba de Banat, Carpatina;
- Suine: Bazna, Mangalita;
- Cabaline: Lipitan, Furioso North Star, Hutul, Cal de Bucovina, Gidran, Shagya, Nonius, Cal de sport romanesc, Semigreu romanesc;
- Gaini: Gat golas de Transilvania;
- Viermi de matase: Bombyx Mori.

Sursa – agroromania.manager.ro