creste taxa pe parloaga

 Majorarea impozitelor pentru terenurile agricole nefolosite (pârloagă), precum şi pentru deteriorarea acestora, prin asolamente greşite sau folosire improprie, pot fi avute în vedere pentru a stimula utilizarea judicioasă a terenurilor, recomandă strategia elaborată de Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii în România.

„Impozitarea activităţii agricole este, de asemenea, ignorată de majoritatea fermierilor, singurele taxe plătite în general fiind cele pe proprietatea terenului. Pentru a asigura un suport corespunzător finanţării agriculturii în perioada 2012-2020 din bugetul naţional este necesară adoptarea unor politici adecvate de colectare de taxe şi impozite şi din domeniul agricol. Astfel se pot analiza variante ce pot să stimuleze utilizarea în întregime a terenului agricol din România”, se spune în documentul menţionat.
 Activităţile agricole din România asigură o contribuţie relativ scăzută la bugetul naţional. Astfel, deşi agricultura asigură o contribuţie semnificativă la PIB, în fapt aceasta nu se materializează şi în contribuţii financiare similare la bugetul naţional. „Lipsa unei fiscalizări corespunzătoare este datorată în principal derulării activităţilor agricole de către fermieri sub forma juridică de 'persoană fizică'. Astfel, aceştia nu reuşesc să îşi recupereze TVA-ul aferent input-urilor ce contribuie la realizarea producţiei agricole (carburanţi, fertilizanţi, pesticide etc.) deoarece nici ei nu vând produsele agricole obţinute într-un mod juridic corespunzător ce ar include TVA. O astfel de procedură ar îngreuna desfacerea produselor, ceea ce în unele situaţii (produse proaspete şi perisabile lactate, legume/fructe, flori) poate duce la pierderi semnificative”, se arată în strategia pentru agricultură.   Sursa: Agerpres