din nou despre pajisti

 

 În raportul comun finalizat la sfârşitul lunii aprilie 2014 şi transmis deputaţilor la începutul lunii mai, Comisia pentru Agricultură şi Comisia pentru Mediu şi Echilibru Ecologic din Camera Deputaţilor recomandă aprobarea proiectului de lege a pajiştilor, dar cu modificări faţă de varianta aprobată de Senat în iunie 2013.

 Adoptarea legii pajiştilor (Proiectul de lege pentru aprobarea OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991) a fost programată în 13 mai 2014 pentru dezbatere în procedură de urgenţă în Camera Deputaţilor, care este cameră decizională, însă a fost amânată din lipsă de cvorum.

Durata concesiunii/închirierii: 7-10 ani

 Raportul celor două Comisii propune ca perioada de concesiune/închiriere, „în condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu efectivele de animale deţinute în exploataţie”, să fie cuprinsă între 7 şi 10 ani (maximum 5 ani - în varianta iniţială a legii, minimum 10 ani - în forma adoptată de Senat).

Încărcătura, stabilită prin amenajamente pastorale făcute de primării

 S-a renunţat la o încărcătură minimă obligatorie prevăzută prin lege. Aceasta va fi stabilită în amenajamentele pastorale ce vor fi incluse în cadrul documentaţiei de concesiune/închiriere a pajiştilor şi pe care fiecare primărie va avea obligaţia să le întocmească pentru toate pajiştile din comună, prin specialiştii din cadrul primăriilor, al direcţiilor agricole judeţene şi din cadrul Camerelor agricole din subordinea Consiliilor Judeţene, conform ghidului elaborat de Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov.

Detalii despre întocmirea amenajamentelor pastorale

 Teodor Maruşca, director general al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, ne-a declarat că Institutul urmează să elaboreze un Ghid complet pentru întocmirea amenajamentelor pastorale.

 Un prim draft al modului în care trebuie întocmite aceste amenajamente a fost publicat în revista Ferma, în nr. 8 (111)/2012, pag. 40-41, nr. 9 (112)/2012, pag. 55-56, nr. 10 (113)/2012, pag 55-56 şi va fi republicat în ediţiile viitoare ale Revistei Ferma.

 Conţinutul amenajamentului pastoral va fi aprobat şi detaliat prin normele metodologice de aplicare a legii, propuse de Ministerul Agriculturii şi aprobate prin hotărâre a Guvernului în maximum 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii.

Lucrări echivalente încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, pentru subvenţia pe suprafaţă

 Solicitanţii de fonduri europene pe suprafaţă persoane fizice şi juridice proprietari/utilizatori de pajişti, vor avea „obligaţia să efectueze o activitate agricolă minimă echivalentă încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha, în oricare din zilele perioadei de păşunat, stabilite prin amenajamentul pastoral, începând cu anul de cerere 2015”.

Prioritate pentru asociaţiile locale

 Concesiunea/închirierea pajiştilor de către primării se va face cu respectarea dreptului de întâietate al asociaţiilor patrimoniale ale membrilor colectivităţii locale, proprietari de animale înscrise în RNE, iar preţul concesiunii/închirierii va fi stabilit ţinând cont de echilibrul financiar între valoarea producţiei de iarbă disponibilă şi obligaţiile impuse utilizatorului pajiştii prin cheltuielile cu implementarea amenajamentului pastoral.

 De asemenea, au fost extinse condiţiile pentru scoaterea din circuitul agricol şi a fost introdusă o nouă contravenţie. (agroinfo.ro)