din nou despre PNDR

 

Programul Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 va cuprinde 14 măsuri care vizează creşterea competitivităţii agriculturii, gestionarea durabilă a resurselor naturale şi schimbările climatice şi dezvoltarea rurală echilibrată, reducând decalajele economice şi sociale dintre diverse zone ale ţării.

  România dispune, prin PNDR 2014-2020, de o alocare financiară de 8,0156 mld. euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), la care se adaugă contribuţia naţională. „Politica Agricolă Comună 2014-2020 a UE va trebui să contribuie mai mult la o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. România trebuie să elaboreze un program de dezvoltare rurală care să facă faţă provocărilor cu care se confruntă, printr-un set de măsuri complete şi durabile. În plus, politica de dezvoltare rurală trebuie să colaboreze strâns cu alte politici ale UE şi să optimizeze utilizarea fondurilor agricole, rurale, sociale şi structurale pentru a completa intervenţiile rurale propuse”, a declarat, la Ziua Media pentru Dezvoltare Rurală, fostul comisar european pentru Agricultură Franz Fischler.

 În acelaşi timp, ministrul Agriculturii a adus în discuţie necesitatea îmbunătăţirii performanţei sectorului agro-alimentar în strânsă corelare cu creşterea calităţii vieţii în mediul rural. „Dacă ne referim la realităţile socio-economice existente, unul din domeniile principale pentru care PNDR 2014-2020 acordă o atenţie deosebită este cel al competitivităţii sectorului agricol. Totodată, trebuie să avem în vedere că dezvoltarea spaţiului rural înseamnă mai mult decât sprijinirea sectorului agricol, importante fiind deopotrivă investiţiile în activităţi non-agricole, reînnoirea generaţiilor la sate, accesul populaţiei la serviciile de bază, toate acestea în strânsă legatură cu protecţia şi conservarea mediului”, a adăugat ministrul Agriculturii. (Biroul de Presa al MADR)