fonduri pentru crescatorii de ovine si caprine

21.01.2014 15:22

 

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale(MADR) a întocmit şi a trimis spre aprobare Guvernului proiectul de Hotărâre privind fondurile alocate în acest an crescătorilor de ovine şi caprine, sub forma plăţilor naţionale complementare. Suma totală este de 348.610.170 lei, urmând ca prima care se va acorda pe cap de animal să fie de circa 40 de lei. Crescătorii de ovine şi caprine din zonele defavorizate vor primi un ajutor financiar suplimentar de 4,5 euro pentru fiecare animal.

 Procedura de acordare a acestor prime este reglementată prin „Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 98/2010 privind stabilirea modului de implementare, a condiţiilor specifice şi a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plăţi naţionale directe complementare în sectorul zootehnic la speciile ovine/caprine, în acord cu reglementările comunitare în domeniu, cu modificările şi completările ulterioare”.

 Potrivit acestor reglementări, prima pe cap de oaie sau de capră, care se va acorda în acest an fermierilor eligibili este de 40 de lei. Prima se acordă o singură dată pe an producătorilor agricoli, înscrişi în evidenţa agenţiei cu cod unic de identificare, pentru femele ovine şi/sau femele caprine identificate conform legislaţiei în domeniu.

 Pentru a primi plata pe cap de animal, beneficiarii trebuie să deţină un efectiv în exploataţie de minimum 50 de capete femele de ovine/25 de capete femele de caprine, care au împlinit vârsta de minimum un an până la 31 martie a anului în care se face solicitarea primei, iar efectivul pentru care se solicită prima trebui să fie înscris în Registrul Naţional al Exploataţiilor la data solicitării primei.

 Ministrul Agriculturii, Daniel Constantin, a declarat recent că fermierii crescători de ovine din zonele defavorizate vor primi în acest an un ajutor financiar suplimentar de 4,5 euro pentru fiecare animal, după ce autorităţile au solicitat o derogare în acest sens la Bruxelles.

Ultimele subvenţii:

 La 1 ianuarie 2013, efectivele de ovine şi caprine din România însumau 10.099.500 de capete, cu 330.000 de capete mai mult decât în ianuarie 2012. Potrivit noii Politici Agricole Comune(PAC), începând din anul 2015, subvenţiile pentru ovine şi caprine, sub forma acestor prime, vor fi suspendate în toate ţările comunitare, urmând ca în viitor acest sector zootehnic să beneficieze de un alt sistem de ajutoare. (agrointel.ro)