impozitul agricol ar putea fi diferentiat

Impozitul pe terenul agricol ar putea fi diferenţiat în funcţie de statutul proprietarului, în cazul în care o astfel de politică este compatibilă cu regulamentele europene de după 2013, recomandă strategia elaborată de Comisia Prezidenţială pentru Politici Publice de Dezvoltare a Agriculturii în România.

 “Se poate spune că o creştere a impozitării fermelor (inclusiv a impozitelor pe terenul agricol), pe fundalul crizei economice şi a unui mediu economic neprietenos, ar putea afecta negativ performanţele economice ale fermelor din România (mai ales ale celor de nivel mediu şi mic), dată fiind slaba lor capitalizare şi vulnerabilitatea la condiţiile de mediu. Având în vedere această situaţie, poate ar fi oportun ca pe viitor, în cazul în care o astfel de politică este compatibilă cu viitoarele regulamente europene pentru exerciţiul bugetar de după 2013, să se aplice o diferenţiere a impozitului pentru terenul agricol, funcţie de statutul proprietarului (la fel ca în cazul Finlandei, Greciei)”, se arată în documentul menţionat.

 Astfel, protrivit recomandării, dacă proprietarul este fermier (inclusiv persoană juridică) sau dacă acesta arendează pe termen lung terenul pentru a fi exploatat de un alt fermier, acesta să rămână cu valoarea actuală a impozitului şi eventual să fie scutit de impozitul pe arendă.
 Dacă însă proprietarul nu este fermier, deci nu lucrează direct terenul şi nici nu-l arendează pentru a fi lucrat, documentul recomandă să se considere că acesta este ţinut în scop imobiliar, pentru construcţii, urmând să fie impozitat ca atare (conform Codului fiscal din 2012 valoarea minimă a impozitului pe terenul pentru construcţii în intravilan variază între 153 şi 3.832 lei/ha).   sursa: Agerpres