in atentia rentierilor

28.08.2013 10:20

 Rentierii trebuie să se prezinte, până la data de 30 august 2013, la centrele judeţene ale Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA), pentru vizarea carnetelor de rentier agricol şi pentru a intra astfel în posesia rentei viagere cuvenite pentru anul 2012.

 “Rentierii agricoli cu domiciliul în Bucureşti se pot prezenta atât la Centrul APIA al Municipiului Bucureşti din Piaţa Rosetti nr. 4, sector 2, cât şi la Centrul judeţean APIA Ilfov din str. Cernişoara, nr. 92 A, sector 6. Pentru vizarea carnetului, rentierul agricol se poate prezenta personal sau prin mandatar/curator/tutore, în baza unei procuri autentice/curatelă/hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă”, se arată în comunicatul APIA.
 Potrivit APIA, în momentul vizării, rentierul agricol trebuie să prezinte următoarele documente: carnetul de rentier agricol; contractul de arendare; actul de identitate în original; document coordonate bancare (opţional); decizia de la comisia de expertiză medicală actualizată, pentru gradele de invaliditate I şi II (dacă decizia nu prevede că dosarul este nerevizuibil), în original şi în copie. Sursa: Agerpres