mai putine bovine

 

Rezultatele unei cercetării statistice arată că efectivele de bovine la 1 iunie 2013, comparativ cu aceeaşi dată a anului 2012, au scăzut cu 0,4%. Pe categorii de vârstă, taurinele sub 1 an au crescut cu 1,7%, iar cele între 1 şi 2 ani şi taurinele de 2 ani şi peste au scăzut cu 3,3%, respectiv cu 0,5%.

 După destinaţia economică, s-au înregistrat scăderi la junincile pentru reproducţie şi la bivoliţele pentru reproducţie cu 2,8% , respectiv cu 12,7% şi creşteri la viţeii pentru sacrificare şi la vacile pentru lapte cu 1,1%, respectiv cu 0,5%.

 Analizând distribuţia pe regiuni de dezvoltare a efectivelor de bovine la 1 iunie 2013, comparativ cu 1 iunie 2012, se constată că ponderea acestora a scăzut în regiunile: Vest şi Sud-Vest Oltenia (-0,3 puncte procentuale), Sud-Est (-0,6), Sud Muntenia (-0,7), a rămas constantă în regiunea Bucureşti-Ilfov şi a crescut în regiunile: Centru (+0,5), Nord-Est (+0,6) şi Nord-Vest (+0,8). (fabricadelapte.ro)