nu scapam de taxa pe stalp

 

 Guvernul a aprobat normele metodologice privind controversatul impozit “pe stâlp”, mai exact pe construcţii speciale. Taxa a fost introdusă de la începutul anului, iar prima tranşă trebuie achitată până la 26 mai.

 Deşi au existat mai multe solicitări din partea fermierilor ca sectorul agricol să fie scutit de la plata acestui nou impozit, acest deziderat al agricultorilor nu s-a înfăptuit, informeaza Agrointel.

 Începând cu 1 ianuarie 2014, printr-o modificare a Legii nr. 571/ 2003 privind Codul fiscal, s-a reglementat obligaţia plăţii de către persoanele juridice a impozitului pe construcţii, care este cheltuială deductibilă la stabilirea profitului impozabil.

 Impozitul pe construcţii se declară prin formularul 100 Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, care se completează cu ajutorul programului de asistenţă disponibil pe portalul ANAF.

 Formularul se depune la organul fiscal în raza căruia contribuabilul are domiciliul fiscal, fie pe suport CD, însoţit de formatul hârtie, semnat şi ştampilat, fie prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. (www.agrointel.ro)