prima sesiune de depunere de proiecte din PNDR 2014-2020

 

 Prima sesiune de depunere de proiecte finanţate din PNDR 2014-2020 pentru Măsura 121 Modernizarea exploataţiilor va fi deschisă din 20 mai până în 18 iulie 2014.

 Alocarea sesiunii este de 150 milioane de euro, împărţiţi astfel:

-100 mil. euro (95% contribuţia UE, 5% - a României) vor fi alocaţi pentru modernizarea fermelor: 50 mil. euro pentru sectorul vegetal, 50 mil. euro pentru cel zootehnic (achiziţii de utilaje ‐ câte 40 mil. euro; proiecte cu construcţii montaj - câte 10 mil. euro)

- 15 mil. euro pentru implementarea standardelor pentru lapte crud. Pentru standardul lapte crud, solicitantul trebuie să deţină peste 10 capete vaci lapte/bivoliţe.

-35 mil. euro vor fi alocate special pe Măsura 121 pentru fermele de familie (exploataţii de 2-50 UDE) - câte 17,5 mil. euro pentru sectorul vegetal, respectiv sectorul zootehnic.

 Plafonul minim pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 euro şi poate ajunge la 2 mil. euro pentru ferme individuale şi la 4 mil. euro pentru proiecte depuse de forme asociative. Sprijinul nerambursabil poate varia între 40% şi 70%.

Ferme de familie: 2-50 UDE

 Beneficiarii banilor pentru fermele de familie sunt fermierii care deţin exploataţii de 2-50 UDE. Exploataţiile rezultate din fracţionarea în 2013/2014 a altor exploataţii nu vor fi eligibile. La proiectele de modernizare, dimensiunea se va calcula pentru anul în curs, la data depunerii Cererii de Finanţare. În cazul proiectelor ce prevăd activităţi agricole complet noi, dimensiunea economică va fi cea rezultată după realizarea investiţiei.
 Beneficiarul sau reprezentantul legal trebuie să dovedească o pregătire profesională, în raport cu proiectul.

Proiecte de maxim 125.000 euro pentru fermele de familie

 Pentru toate proiectele depuse pe Măsura 121 ‐ ferme familiale, atât pentru sectorul zootehnic, cât şi pentru cel vegetal, valoarea maximă eligibilă a unui proiect va fi de 125.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil - de 40% (50.000 euro), dar poate creşte cu câte 10% pentru tinerii agricultori care au sub 40 ani la data depunerii Cererii de Finanţare, investiţii în zone montane defavorizate, zone defavorizate şi arii protejate, precum şi pentru operaţiuni ca „Îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat”, „Instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale”. Formele asociative pot primi maxim 50.000 euro, fără alte majorări.

„(...) diferit faţă de anul trecut este că vom avea în vedere să fie angajaţi numai rudele până la gradul trei. Nu se permite angajarea de persoane străine în cadrul fermelor de familie", a declarat directorul general adjunct al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP), Nicolae Popa.

MADR va pune la dispoziţia micilor fermieri şase proiecte tip, atât pentru sectorul vegetal, cât şi pentru cel zootehnic, odată cu deschiderea sesiunii de depunere din luna mai. Ulterior vor mai fi întocmite alte 4-5 proiecte, a mai spus Popa. (agroinfo.ro)