primele ghiduri din noul PAC

18.04.2014 13:17

 

 Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) a publicat varianta consultativă pentru Ghidurile Solicitantului pentru Măsura 121 – Ferma de familie şi Măsura 121 – Modernizarea exploataţiilor agricole.

 Potrivit variantei consultative a Ghidului Măsurii 121 “Ferma de familie” , în cadrul sesiunii de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru pentru:
- Sectorul vegetal - 17.500.000 euro
- Sectorul zootehnic - 17.500.000 euro. 
 Pentru Măsura 121 “Modernizarea exploataţiilor agricole”, contribuţia publică pentru sesiune este de 115 mil. euro, constituită astfel:
-    contribuţia Guvernului României 5%
-    contribuţia Uniunii Europene 95%
 În cadrul acestei sesiuni de depunerea a proiectelor, alocarea financiară se va face pentru:
-    Sectorul vegetal: 50 mil. euro din care:
- achiziţii de utilaje:40 mil. euro
- proiecte cu construcţii montaj: 10 mil. euro

-    Sectorul zootehnic: 50 mil. euro din care:
- achiziţii de utilaje: 10 mil. euro
- proiecte cu construcţii montaj: 40 mil. euro
 Variantele complete ale celor două Ghiduri se găssesc pe site-ul APDRP, iar sugestiile şi comentariile pot fi transmise la promovare@apdrp.ro în termen de două săptămâni. (agroinfo.ro)