Programul National Apicol

 Pentru anul 2012-2013 apicultorii au beneficiat de sprijin financiar alocat prin Programul Național Apicol în cuantum de 29.173.293,48 lei.

Potrivit unui comunicat al MADR, ajutorul financiar a fost acordat pentru măsurile privind:
- tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv, flyere, afişe, broşuri;
- achiziţia de medicamente, produse biologice, suplimente nutritive, biostimulatori şi funduri de stupi pentru control/antivarooa pentru rase de albine omologate în România din apicultura convenţională şi ecologică;
- achiziţia de mătci, roi la pachet, roi pe faguri şi familii de albine din rase omologate în România;
- achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral;
- efectuarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.

 Având în vedere modul de decontare prevăzut în Hotărârea Guvernului nr. 245/2011, după centralizarea și verificarea cererilor, suma alocată apicultorilor organizaţi în forme asociative este: 100 % din valoarea prevăzută (-TVA) pentru tipărirea şi multiplicarea Ghidului de bune practici pentru apicultură şi a materialelor informative, respectiv, flyere, afişe, broşuri; 100 % din preţul de achiziţie (- TVA) pentru medicamente pentru apicultura convențională/ecologică; 2,31 lei / kg (- TVA) pentru suplimente nutritive şi biostimulatori pentru apicultura convențională/ecologică; 6,91 lei / buc (- TVA) pentru funduri de stup antivarooa pentru apicultura convențională/ecologică; de la 24 lei (- TVA) până la 25,60 lei / matcă (- TVA) pentru mătci; de la 110 lei (- TVA) până la 117,35 lei / fam (- TVA) pentru familii de albine; de la 50 lei (- TVA) până la 53,34 lei / roi (- TVA) pentru roi la pachet / roi pe faguri; de la 40 lei / buc (- TVA) până la 95,28 lei / buc (- TVA) achiziţia de stupi în vederea reformării stupilor uzaţi în urma deplasării acestora în pastoral; 100 % din preţul analizelor (- TVA) pentru analizele fizico-chimice care să ateste calitatea mierii.  (agroinfo.ro)