protectia animalelor pe timp de canicula

06.07.2013 19:19

Proprietarii şi deţinătorii de animale au obligaţia de a respecta măsurile pentru a asigura protecţia şi bunăstarea animalelor şi de a evita apariţia stresului termic asociat perioadei de vară, adesea cu temperaturi caniculare.

 Fermierii şi ceilalţi proprietari de animale trebuie să aibă în vedere următoarele aspecte:
•    asigurarea unui adăpost corespunzător pentru animale, care să poată oferi protecţie faţă de acţiunea directă a razelor ultraviolete nocive;
•    asigurarea unor cantităţi suficiente de apă şi furaje corespunzătoare cantitativ (în funcţie de specie, talie şi stare fiziologică)  şi calitativ (prospeţime, raport energetic, etc.);
•    existenţa stocurilor de apă şi furaje;
•    verificarea bunei funcţionări a echipamentelor de adăpare, de furajare şi a sistemelor de ventilaţie;  
•    verificarea disponibilităţii echipamentelor de rezervă, în principal a sistemelelor de ventilaţie şi generatoarelor de energie electrică;
•    în caz de caniculă, animalele folosite pentru tracţiune sau alte activităţi de povară nu vor fi exploatate în intervalul de timp 12.00 - 18.00, dacă temperatura exterioară, la umbră, depăşeşte 25ºC;
•    la orice modificare suspectă a stării de sănătate a animalelor precum şi la aparitia unor modificări comportamentale, deţinătorul are obligaţia ca pe lângă măsurile enumerate mai sus, să anunţe urgent medicul veterinar responsabil de supravegherea statusului de sănătate al animalelor din localitatea respectivă;
 În perioadele caniculare, fermierii se vor asigura că efectivele de animale sunt protejate împotriva razelor ultraviolete severe şi că hrana şi apa sunt disponibile. Este important să se asigure, în cazul în care animalele sunt ţinute în afară, că există umbrare, precum şi jgheaburi de apă potabilă, iar dacă sursele de apă sunt greu accesibile sau blocate, trebuie administrată apa manual în mod regulat, pentru a reduce riscul de deshidratare.
 Prevederi aplicabile administraţiilor locale:
•    administraţiile locale, pe teritoriul cărora există animale în transhumanţă, trebuie să cunoască situaţia reală şi să informeze deţinătorii de animale despre fenomenele prognozate;
•    consiliile locale şi fermierii trebuie să se asigure că există posibilităţi de colectare şi neutralizare a deşeurilor animaliere;
•    asigurarea unor locuri prestabilite pentru retragerea animalelor în cazuri excepţionale.   (agroinfo.ro)