s-a prelungit sesiunea de depunere a proiectelor pentru Masura 121

01.08.2013 12:59

Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (APDRP) anunţă prelungirea sesiunii pentru depunerea proiectelor aferente Măsurii 121 – „Modernizarea exploataţiilor agricole”. 

 Potrivit anunţului publicat pe pagina principală a site-ului APDRP, cererile de finanţare pentru măsura de investiţii mai sus menţionată se pot depune, la Oficiile Judeţene ale Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, până în data de 14 august 2013, ora 12:00.

 Fondurile disponibile pentru Măsura 121 „Modernizarea exploataţiilor agricole” sunt de 50.000.000 Euro și se acordă distinct, după cum urmează:
• 16.000.000 Euro pentru sectorul vegetal;
• 24.000.000 Euro pentru sectorul zootehnic;
• 10.000.000 Euro pentru beneficiarii Măsurii 141 „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” care au semnat decizia de finanțare
 Valoarea maximă eligibilă a unui proiect din cadrul Măsurii 121 nu va depăși 125.000 euro.

 Depunerea proiectelor pentru Măsura 121 se va face la sediile OJPDRP, în intervalul orar 09:00 – 14:00. Solicitantul de finanţare trebuie să îndeplinească cerinţele de conformitate şi eligibilitate menţionate în cadrul Ghidului Solicitantului aferent acestei măsuri. 
 APDRP precizează că anunţarea rezultatelor pentru cererile de finanţare depuse în cadrul acestei sesiuni se va face după aprobarea Raportului de Selecţie de către Directorul General al Autorităţii de Management pentru PNDR.  (agroinfo.ro)