fondurile europene din 2014

16.10.2013 08:34

 Implementarea Fondurilor Europene Structurale şi de Investiţii 2014-2020 se va realiza într-un sistem mult mai bine coordonat, fiind stabilite atribuţii de autoritate de management numai la nivelul a trei ministere: Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 Ministerul Fondurilor Europene se va ocupa de managementul a patru programe operaţionale: Infrastructură mare (transport, mediu şi energie); Competitivitate (cercetare - dezvoltare, Agenda Digitală); Capital Uman şi Asistenţă Tehnică.

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice va fi responsabil de managementul programelor de dezvoltare regională, a programelor dedicate cooperării teritoriale europene şi a programului Capacitate Administrativă.

 Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va gestiona şi implementa programele dedicate agriculturii, dezvoltării rurale şi pescuitului şi acvaculturii.

Ministerul Fondurilor Europene a transmis CE prima versiune a Acordului de Parteneriat 2014-2020

 Toate aceste prevederi sunt cuprinse în prima versiune a acordului Acordul de Parteneriat 2014-2020, document ce detaliază cadrul instituţional privind absorbţia fondurilor europene, şi care a fost transmis de către Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în 11 octombrie 2013, serviciilor Comisiei Europene (CE).

 Potrivit unui comunicat al MFE, citat de Agerpres, documentul a fost transmis informal deoarece, la nivelul Uniunii Europene, nu au fost adoptate încă regulamentele care vor stabili modul în care vor fi implementate fondurile europene în viitoarea perioadă de programare.

 Prima versiune a Acordului de Parteneriat transmisă CE detaliază cadrul instituţional - Autorităţile de Management şi Organismele Intermediare, respectiv prezintă principiile implementării efective a fondurilor în conformitate cu prevederile pachetului legislativ al Uniunii Europene.

Acordul de Parteneriat a fost prezentat în Camera Deputaţilor

 Prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost publicată pe pagina web a Ministerului Fondurilor Europene la 1 octombrie a.c.. Documentul a fost discutat în cadrul celei de a cincea reuniuni a Comitetului Interinstituţional pentru Acordul de Parteneriat, organizată în data de 7 octombrie. Suplimentar, acesta a fost realizat pe baza contribuţiilor ministerelor de linie şi a partenerilor de dialog implicaţi în procesul de programare.

 În 8 octombrie 2013, prima versiune a Acordului de Parteneriat a fost prezentată membrilor Camerei Deputaţilor de către premierul Victor Ponta şi de către ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici. În documentul transmis serviciilor Comisiei Europene şi republicat pe pagina de internet a Ministerului Fondurilor Europene au fost incluse propuneri primite de la partenerii de dialog social, informează MFE.   (agroinfo.ro)