paguba din fondul forestier

31.08.2013 11:18

Paguba produsă fondului forestier din România prin distrugerea a circa 400.000 de hectare de pădure valorează peste opt miliarde de euro, afirmă Federaţia pentru Apărarea Pădurilor.

„Preţul mediu pentru un hectar de pădure este de 20.000 de euro, iar până în prezent circa 400.000 de hectare de pădure au fost distruse şi alte sute de mii de hectare sunt expuse distrugerii, având în vedere că 500.000 de hectare nu sunt păzite şi nici administrate”, a declarat preşedintele Federaţiei pentru Apărarea Pădurilor, Marian Stoicescu.

Potrivit acestuia, proiectul de ordonanţă privind modificarea Codului Silvic, propus de Departamentul pentru Ape, Păduri şi Piscicultură din Ministerul Mediului,„nu este adaptat la condiţiile prezente şi viitoare ale sectorului silvic din România, la crearea unui cadru legal de implementare a managementului forestier durabil în toate pădurile, condiţie impusă de organismele internaţionale şi însuşită de Uniunea Europeană, şi crearea unui cadru legal necesar stopării distrugerii pădurilor”.
Stoicescu susţine că din proiectul de ordonanţă lipsesc prevederile privind asigurarea unui management forestier durabil în toate pădurile, indiferent de natura proprietăţii lorsursa: Agerpres